top of page

Video

Werk

Website

Mini Docu


Bouw Informatie Management, kortweg BIM, staat voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. BIM gaat over het integraal beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. De video is ingezet op de website, social media en gebruikt voor persuitingen.

Bim LoketBim Loket
Bim Loket
bottom of page