top of page

Mini docu over de rol van jeugdartsen in Nederland


Je komt de jeugdarts tegen in de jeugdgezondheid; zoals bij het consultatiebureau, bij de GGD, op school of bij het CJG, in het asielzoekerscentrum, het jeugdteam en aan tafel bij de gemeente. En soms in een specifiek zorgveld: onder meer de kinder- en jeugdpsychiatrie, het revalidatiecentrum of een polikliniek voor prematuren.

AJN Jeugdartsen Nederland documentaireAJN Jeugdartsen Nederland documentaire
AJN Jeugdartsen Nederland documentaire
bottom of page