Menu
Kinderen-met-mobiel

De impact van smartphones op kinderen: kwart is bijziend.

Kinderen mogen van hun ouders vaak maar beperkte tijd naar een klein beeldscherm kijken, omdat het slecht voor je ogen zou zijn. De een wuift het weg als nergens op gebaseerde paniek, de ander voorspelt grote schade. Een lopend onderzoek van het Erasmus MC onder duizend kinderen laat zien hoe groot het probleem echt is. 

Het onderzoek bij het Erasmus begon toen ze zes jaar oud waren, nu zijn ze inmiddels dertien. Van de duizenden kinderen was maar 2,5% bijziend. Nu ze dertien zijn, kan maar liefst 25% niet goed in de verte kijken. Het onderzoek is gehouden in Rotterdam en enkel Rotterdamse kinderen hebben meegedaan aan dit onderzoek. Dit is echter geen verklaring voor dit resultaat. Sterker nog, het is een trend die men wereldwijd ziet: “In Zuid-Oost Azië bijvoorbeeld zijn de percentages nog veel hoger dan bij ons,” aldus Jan Roelof Polling, onderzoeker bij het Erasmus MC.” Bij ons neemt het toe. Dat is al lang een trend, maar we hadden toch niet verwacht dat bij de huidige dertienjarigen een kwart al bijziend zou zijn.”

Waar is die flinke stijging dan aan te danken?
Volgens de onderzoekers komt het door de verandering in leefstijl. “We denken dat tablet- en smartphonegebruik voor deze generatie een extra risicofactor is. Als je heel veel leest of heel veel dichtbij kijkt en heel weinig buiten komt, dan gaat het oog groeien als gevolg van die omgevingsfactoren. Dan wordt het oog bijziend. Als je in je schrift kijkt op school of op je tablet, dan kun je alles nog goed zien. Maar als je in de verte op het bord kijkt, zie je niet meer scherp.”

Door tablets en smartphones kijken kinderen lang achter elkaar naar een punt dat zeer dichtbij hun ogen licht. Men adviseert al jarenlang om tussendoor naar een ver punt te kijken, al is het maar twintig seconden, elke tien minuten. In de praktijk blijkt het echter knap lastig om daar bij stil te staan. Het advies van de onderzoekers is daarin ook vrij drastisch, doch nodig: “Dit kun je voorkomen door een tijd te bepalen, afspreken om niet zo lang achter de tablet of telefoon te zitten”, adviseert Polling.

Toekomstbeeld
Ook adviseert de onderzoeker scholen en ouders om kinderen naar buiten te sturen, het liefst twee uur per dag. Dat is in het dagelijkse leven anno 2018 voor de meeste gezinnen hoogstwaarschijnlijk zeer lang.

Ondertussen gaat het onderzoek onder de Rotterdamse kinderen gewoon door. De verwachtingen voor de metingen bij 21 jaar zijn alvast allesbehalve geruststellend. De onderzoekers verwachten dat maar liefst 50 procent van kinderen op hun 21e bijziend zal zijn. Dit is dus nog maar het begin..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: WANT.nl